Workowany Ekogroszek

Czym jest ekogroszek?

Ekogroszek jest paliwem, które produkowane z węgla kamiennego, a także z węgla brunatnego. Ekogroszek, podobnie jak i sam węgiel ma postać stałą. Węgiel użyty do wprodukowania ekogroszku musi cechować się zawartością siarki mniejszą niż 1%, a jednocześnie spełniać wymogi wysokiej kaloryczności tzn. przekraczającej 24 MJ na 1 kg. Ponadto, istotnym jest, aby węgiel ten nie miał w swoim składzie dużej ilości wody oraz innych substancji niepalnych.

Jak używać ekogroszku?

Małe rozmiary ekogroszku (bryły mają rozmiar nie większy niż 25 mm) umożliwiają automatyzację całego procesu spalania dzięki zastosowaniu automatycznych dozowników węgla. Są one elementem nowoczensych kotłów retortowych. Wykorzystuje się wówczas ekogroszek workowany, który jest odmierzony i przygotowany do użycia.

Zalety ekogroszku

  • Wybór ekogroszku jako substancji do wytwarzania energii w gospodarstwach domowych oznacza dużo mniejszą emisję tlenków siarki, niż to ma miejsce w przypadku spalania innych węgli. Ekogroszek jest przez to klasyfikowany do grupy paliw ekologicznych.
  • W porównaniu do spalania w kotłach rusztowych zasilanych ręcznie, powoduje obniżenie zawartości tlenku węgla, dioksyn, furanów oraz węglowodorów aromatycznych.
  • Po spaleniu ekogroszku pozostaje również dużo mniej popiołu.