Polski węgiel

Promocja polskiego węgla

W związku z wyzwaniami związanymi z potrzebą konkurowania na polskim rynku z węglem sprowadzanym z zagranicy, Południowy Koncern Węglowy S.A. zapoczątkował politykę wzmacniania wizerunku polskiego węgla.

Węgiel brunatny i kamienny

Węgiel kamienny jest popularnie używanym paliwem, a jego wartość energetyczna zależy od jego składu (np. od zawartości wody). Węgiel jest nieodnawialnym źródłem energii. Największe złoża węgla kamiennego znajdują się w Chinach, w USA, Indiach, RPA oraz w Australii i na Ukrainie.

Węgiel wydobywany w Polsce

Pokłady węgla kamiennego w naszym kraju znajdują się w większości na Górnym Śląsku oraz na Lubelszczyźnie. U lokalnych dostawców jest możliwość nabycia takie rodzaje węgla, jak:

  • Węgiel typu “Gruby I” i “Orzech” – rodzaje odznaczające się największą kalorycznością, używane szeroko w gospodarstwach domowych ze względu fakt, że pozostawia po spaleniu małą ilość popiołu
  • Węgiel typu Groszek – drobny węgiel, którego spalanie następuje w specjalnych kotłach retortowych, które wyposażone są w automatyczne podajniki węgla, co jest ich niebywałą zaletą
  • Miał – najdrobniejszy z rodzajów węgla i jednocześnie najtańszym, który wykorzystywany głównie do spalania w elektrociepłowniach i elektrowniach.