Odzyskaj opłaty likwidacyjne

Główną specjalnością kancelarii jest odzyskiwanie opłat likwidacyjnych pobieranych wskutek rozwiązania polisolokat. Świadczy pomoc prawną zarówno dla klientów indywidualnych jak i biznesowych. Rewindykacja utraconych pieniędzy oraz unieważnienie umowy tak, aby uniknąć uiszczania opłat likwidacyjnych są prostsze z pomocą kancelarii.

Czym są polisolokaty?

Polisolokata znana też jako polisa inwestycyjna to świadczenie oferowane klientom jako produkt ubezpieczeniowy, choć w istocie ma charakter inwestycyjny – ustanawia się stosunkowo niską opłatę za ubezpieczenie tylko po to, by kontrakt był zgodnie z prawem ubezpieczeniem, a nie inwestycją. Doradcy finansowi opisują polisolokatę jako bezpieczną inwestycję i raczej nie powiadamiają o wysokim ryzyku, które za sobą niesie. Jak się jednak okazuje, środki ulokowane na polisolokatach pracują nieefektywnie, klient traci zamiast zyskiwać. Dodatkowo klient nie może wycofać uzbieranych środków, ponieważ musi wtedy ponieść koszty tzw. opłat likwidacyjnych, które mogą sięgać nawet 100% całej kwoty. Możemy więc wciąż wpłacać regularne raty, mimo że nie przynoszą profitu lub rozwiązać polisolokatę i utracić wszystkie zgromadzone pieniądze.

W jaki sposób uzyskać pomoc?

W odzyskaniu opłat likwidacyjnych pobranych przez towarzystwo ubezpieczeniowe przy zerwaniu umowy, może pomóc kancelaria. Gwarantuje wszechstronne doradztwo i kompleksowe przeprowadzenie procesu prawnego w całości, na wszystkich jego etapach. Może podjąć adekwatne kroki i działania, które mają zapewnić osiągnięcie celu ze względu na duże doświadczenie. Reprezentuje klienta zarówno w przedsądowych negocjacjach jak i przed sądem. To pomoc prawna najlepszej jakości.