Schizofrenia

Nazwa schizofrenia oznacza dokładnie rozpad umysłu lub serca. które w powszechnym języku nazywane są jako schizofrenia. W schizofrenii występuje jedna osobowość a nie kilka, która ulega większym lub mniejszym stopniu, rozpadowi. Może dochodzić do zaburzeń pomiędzy odczuwaniem, a sferą motywacyjną. Jest to choroba, która oddziałuje na procesy emocji, a także zachowanie w społeczeństwie.

Schizofrenia – jak zdiagnozować

Wyróżnia się poszczególne objawy schizofrenii: pozytywne, negatywne, zaburzenia afektu, poznawcze, objawy dezorganizacji psychicznej.

Objawy pozytywne (wytwórcze):

  • chory nieadekwatnie odbiera rzeczywistość
  • urojenia ksobne – polegają na przekonaniu chorego, że jest obmawiany
  • omamy to zaburzenie spostrzegania obejmujące zmysły wzroku, słuchu, smaku, węchu, dotyku

Do objawów negatywnych zalicza się:

  • bezczynność jako efekt ograniczonej zdolności do podejmowania działań o określonym, złożonym celu
  • anhedonię (brak zdolności do odczuwania przyjemności)
  • spadek spontaniczności zachowań
  • apatię
  • awolicję (ograniczenie własnej woli)
  • mniejszą dbałość o siebie

Leczenie schizofrenii – na czym polega?

Dzisiejsze leczenie schizofrenii polega przede wszystkim na stosowaniu leków antypsychotycznych. Działają one przede wszystkim na objawy takie jak urojenia. Przewlekła farmakoterapia nie zapobiega jednak całkowicie nawrotom schizofrenii, ale może korzystnie wpłynąć na przebieg schorzenia. Inną odmianą pomocy jest psychoterapia. Nie jest w stanie zastąpić co prawda leczenia farmakologicznego, ale sprzyja lepszym wynikom całego leczenia schizofrenii.