Podstawowe informacje o żywieniu dojelitowym

Żywienie dojelitowe pozwala dostarczyć pokarmy chorym, którzy nie mają możliwości przyjmować ich w normalny sposób. Jest zwykle wykorzystywane u chorych z rakiem przełyku oraz oparzeniami, bo medycy są w stanie ominąć w ten sposób wyłączone miejsca. Jest także stosowane u chorych z dysfunkcjami odżywiania. Mimo że jest to technika ocalająca pacjentów, jej wykorzystywanie wiąże się z niebezpieczeństwem wystąpienia różnych skutków ubocznych. Jak im zapobiec? Jak powinno wyglądać żywienie dojelitowe?

Produkty do żywienia dojelitowego

Dla powodzenia żywienia dojelitowego najistotniejszy okazuje się odpowiedni dobór środków. Odpowiedzialny za to jest go medyk – trzeba przy tym wziąć pod uwagę zapotrzebowanie na energię chorego i charakter jego choroby. W niektórych przypadkach możliwe jest też podawanie zmielonych potraw ugotowanych w domu – ich skład powinien jednak być opracowany przez sprawdzonego dietetyka. Około półtora litra opisywanego preparatu musi pokryć dobowe zapotrzebowanie energetyczne pacjenta.

Przeszkody do żywienia dojelitowego

Żywienie dojelitowe nie może być stosowane u pacjentów ze schorzeniami systemu trawiennego – między innymi z rozwolnieniem oraz zatwardzeniami. Żywienie dojelitowe nie okaże się też trafionym pomysłem dla chorych ze wstrząsem. Lekarze muszą ponadto wiedzieć, że może być ono dla pacjenta dużym problemem psychicznym – należy zatem uszanować jego wybór o odmowie opisywanego żywienia.

Recomed