Leczenie nerwicy

Medycyna definiuje nerwicę jako ogół psychogennych zaburzeń emocjonalnych, zakłóceń procesów psychicznych i anormatywnych rodzajów zachowania występujących w tym samym czasie i powiązanych ze sobą równocześnie u których przyczyny leży stres i strach.

Leczenie farmakologiczne nerwicy

Najefektywniejszą metodą leczenia zaburzeń nerwicowych jest połączenie terapii farmakologicznej z psychoterapią. W leczeniu nerwicy wykorzystuje się na ogół leki o działaniu przeciwlękowym oraz przeciwdepresyjnym skierowane na różne jej objawy. Leczenie nerwicy ma charakter przewlekły, a środki przeciw depresyjne mogą trwale uzależniać i oddziaływać na ogólny obraz zdrowia fizycznego chorego.

Psychoterapia przy leczeniu nerwicy

Metody psychoterapeutyczne są tak samo istotne, a, w wielu przypadkach nawet bardziej istotne niż leczenie farmakologiczne. Psychoterapia w leczeniu nerwicy pozwala na uzyskanie wiedzy o przyczynach wielu symptomów. Do najczęściej rekomendowanych technik psychoterapeutycznych należą terapię poznawczą, terapię poznawczo-behawioralną i interpersonalną jak również psychoanalizę.

Alternatywne metody wspierające w leczeniu nerwicy

Form wspomagających leczenie nerwicy jest wiele – mogą to być: medytacje, ćwiczenia fizyczne, grupy wsparcia, konsultacje z telefonem zaufania, ale przede wszystkim indywidualna mobilizacja chorego ma ogromne znaczenie dla efektów terapii.

Równie istotną rolę w patogenezie neurozy może odgrywać brak wysiłku fizycznego. Zwraca się uwagę na pozytywną rolę ćwiczeń relaksujących i systematycznych ćwiczeń fizycznych, co sprzyja rozładowywaniu napięcia i odreagowywaniu stresu. Zmiana jadłospisu także podnosi efektywność procesu leczenia nerwicy. Korzystne jest także stosowanie ziół, łagodzących symptomy nerwicowe.

Do innych metod leczenia głównie bardzo trudnych, powikłanych zaburzeń należą elektrowstrząsy. Ta dyskusyjna technika stosowana w poprzednim stuleciu głównie w zamkniętych ośrodkach psychiatrycznych aktualnie jest uznana za bezpieczną.