Kursy – pierwsza pomoc

W naszym kraju każdego roku traci życie parę tysięcy ludzi wyłącznie z tego powodu, że obserwatorzy zdarzenia nie potrafią udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Reakcją na te smutne statystyki są coraz częściej pojawiające się oferty szkoleń z pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności potrzebne do dobrego reagowania w chwili zagrożenia zdrowia.

Kursy pierwszej pomocy – formy i metody

Niektóre kursy pierwszej pomocy odbywa się za pomocą e-learningu. Szkolenia przez Internet są z pewnością wygodniejsze i tańsze, jednakże nauka ma charakter bardziej teoretyczny. Zajęcia bezpośrednie wykorzystują specjalne fantomy do przeprowadzania wszelkiego rodzaju symulacji z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – z jakich części się składają?

Zagadnienia, jakie mogą pojawić się w czasie kursu, zależą od ustaleń organizatora z uczestnikami szkoleń. Na pewno, powinny się w nim pojawić takie elementy, jak bezpieczeństwo własne i ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części praktycznej powinniśmy dowiedzieć się, jak udrożnić drogi oddechowe, opatrywać rany oraz jakie działania powziąć, w przypadku oparzeń elektrycznych czy porażenia prądem.