Guz piersi

Genetyczne uwarunkowania występowania guza piersi stanowi około 10% wszystkich zachorowań na raka tego typu. Przy rocznej zachorowalności w Polsce, którą szacuje się na około 15 000 nowych zachorowań, najlepsze rezultaty może przynieść leczenie raka piersi na początkowych etapach rozwoju. Objawami tego nowotworu jest np zgrubienie w obrębie gruczołu piersiowego, wyciek z brodawki, zmiana wielkości piersi. U około 15% – 25% chorych guz może nie być wyczuwalny, przede wszystkim u kobiet, u których podejrzane zmiany radiologiczne wykryto w trakcie cyklicznych badań mammograficznych. Nasze szanse na 100% wyleczenie zwiększają się wraz z wcześniejszym rozpoczęciem leczenia guza piersi.

Jakie wykorzystuje się metody leczenia raka piersi?

Pełne wyleczenie z choroby albo zwolnienie jej postępu, będące zasługą dzisiejszej chirurgii, radioterapii i chemioterapii, zależy od stadium rozwoju nowotworu. Wybór sposobu leczenia raka piersi jest powiązany ze stopniem zaawansowania choroby. Ogólne leczenie raka piersi to w przeważającej mierze chemioterapia, która wiąże się z zażywaniem leków, w celu zlikwidowania nowotworowych. Dodatkowo można stosować terapię biologiczną, czyli podanie leków, wykorzystujących system odpornościowy organizmu do zwalczania komórek nowotworowych. Ogólne leczenie raka piersi może być wykorzystywane po operacji, jako leczenie uzupełniające tzw. leczenie adjuwantowe, zapobiegające nawrotowi