Guz odbytnicy to nie wyrok

Sześćset tysięcy zgonów rocznie to najlepsza przyczyna, by nie bagatelizować guza odbytnicy. Choć jest uznawany za chorobę osób po siedemdziesiątce, to niekiedy dotyka też młodszych chorych. To, czy zostanie wyleczony, zależy przede wszystkim od czasu rozpoznania. Kiedy zostanie rozpoznany we pierwszym okresie, możliwości pokonania choroby będą spore. Jeśli zaś guz odbytnicy zostanie rozpoznany potem, chory może nie przeżyć. Warto zatem zdać sobie sprawę z tego, jak go rozpoznać i szybko zgłosić się do lekarza.

Guz odbytnicy – objawy

Guz odbytnicy najczęściej objawia się krwotoki z przewodu pokarmowego. U więcej niż połowy pacjentów zauważalne są również bóle jamy brzusznej, które rosną wraz z rozwojem choroby. Pacjenci często naprawdę prędko chudną, jedna trzecia z nich walczy się również z anemią. Symptomem guza odbytnicy okazuje się także wysoka temperatura, brak łaknienia oraz zapchanie jelit. Po zaobserwowaniu takich symptomów, koniecznie powinniśmy udać się do medyka, który zleci odpowiednie badanie, by potwierdzić diagnozę.

Terapia raka odbytnicy

W początkowym stadium schorzenia możliwe będzie wyleczenie guza odbytnicy przez jego operacyjne usunięcie. Jeśli guz jest już duży, lekarz może usunąć odbytnicę oraz wykonać stomię. W terapii raka odbytnicy wielkie znaczenie ma chemioterapia, choć stosowana jest zwłaszcza u chorych z przerzutami. Radioterapia stosowana jest tak na początku choroby, jak w fazie terminalnej.