Gabinet psychiatryczny

Najogólniej rzecz biorąc psychoterapeutą można nazwać każdą osobę, która odbywała kurs z tego zakresu. Dostęp do specjalistycznych szkoleń z psychoterapii jest zazwyczaj ograniczony do osób, które posiadają wykształcenie wyższe. Do osób zainteresowanych rozszerzeniem swoich umiejętności o psychoterapię zaliczają się zwykle eksperci z zakresu pokrewnych nauk, takich jak: psychologia, socjologia, pedagogika, filozofia, a także biologia i inne ścisłe dziedziny nauk.

Psychoterapia grupowa jako forma psychoterapii

Metoda ta wykorzystuje działanie psychologiczne grupy, co ma pomóc indywidualnemu pacjentowi. Psychoterapia grupowa może składać się z kilku pojedynczych sesji, ale może również trwać o wiele dłużej, a nawet całymi latami. Grupy terapeutyczne są zwykle są ukierunkowane w danym temacie np. ich celem jest pomoc osobom zmagającym się z uzależnieniem od narkotyków. Nie mniej jednak istnieją także grupy ogólne, w których pomoc niesiona jest osobom posiadającym różne przykre życiowe doświadczenia. W tym celu dołączenie do kręgu jest poprzedzone wywiadem na temat potrzeb pacjenta.