Do czego służą defibrylatory AED?

Defibrylatory to urządzenia wykorzystywane w sytuacjach zagrożenia życia. Regularnie pomagają setkom tysięcy osób z częstoskurczem komór. Czym charakteryzują się defibrylatory AED i w jaki sposób działają?

Defibrylatory AED – urządzenia stosowane w przypadku śmiertelnych zagrożeń

Defibrylator to urządzenie, które pomaga przywrócić prawidłowy rytm serca, np. w momencie wystąpienia migotania komór. Wpływa na mięsień sercowy wysyłając impuls elektryczny o określonej energii, co pozwala na uratowanie życia pacjenta. Klasyczny defibrylator składa się z tzw. łyżek oraz ekranu pokazującego stopień arytmii. O przebiegu defibrylacji decyduje lekarz. Szczególnym typem urządzenia jest defibrylator AED, który może być stosowany tak przez specjalistów, jak i osoby bez odpowiedniego wykształcenia. Defibrylator AED samodzielnie monitoruje czynności życiowe i określa czy osoba poszkodowana wymaga defibrylacji. Potem przy pomocy komend głosowych oraz wizualnych osoba wykonująca defibrylację jest pouczana o dalszym przebiegu czynności. Defibrylatory emitują także sygnały dźwiękowe, dzięki którym można zachować poprawne tempo resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Defibrylatory AED – posiadają jednorazowe elektrody

Badania dowodzą, że szybkie rozpoczęcie defibrylacji zwiększa prawdopodobieństwo ustabilizowania rytmu serca aż o 70 procent. To właśnie z tego powodu w internecie, prasie i telewizji organizowane są kampanie społeczne zwiększające świadomość Polaków, a w dużych skupiskach ludzkich montuje się defibrylatory AED. Defibrylatory AED charakteryzują się inną budową niż urządzenia standardowe. Mają jednorazowe elektrody, które przykleja się do ciała pacjenta. Dodatkowe wyposażenie zewnętrznego defibrylatora obejmuje także ręcznik i maskę na twarz. Sprzęt ten wyposażono w moduł samoczynnej analizy pracy serca.