Badania dla kierowców

więcej o badaniach kierowców na www.bielskobadania.pl/zakres-uslug/

Zawodowi szoferzy przed rozpoczęciem działalności zarobkowej muszą przejść odpowiednie badania psychomotoryczne. Jest to szczególnie ważne, kiedy ich zawód dotyczy przewozu ludzi lub ładunków uznanych za niebezpieczne dla środowiska. Badania kierowców są obligatoryjne dla posiadaczy uprawnień kategorii C, D oraz E. Jak takie badania wyglądają? Jak się do nich przyszykować?

Wstęp do badania kierowców

Wstęp do badania kierowców opiera się na przeprowadzeniu wywiadu z kandydatem. Prowadzący jest w stanie tą metodą stwierdzić, jak bardzo przepracowany jest badany lub w jakim jest stanie. W tej części lekarz informuje także kierowcę na temat tego, co go czeka – dzięki temu zmniejsza się natężenie zdenerwowania.

Kolejny etap badania kierowców

W następnej kolejności ubiegający się o uprawnienia powinien wypełnić podany mu kwestionariusz. Znajdzie w nim pytania, dzięki którym psycholog stwierdzi, czy dobrze kontroluje nerwy i jak reaguje na zaskakujące trudności. Badanie daje także możliwość określenia, jak rozwinięte są umiejętności interpersonalne kandydata – a to wszak ma duży wpływ na jego zachowanie na szosie.

Trzecia część badania kierowców

Ostatnią częścią badania kierowców są testy wykonywane na specjalistycznych przyrządach. Wykorzystuje się je w celu sprawdzenia refleksu kandydata i prawidłowości reakcji na problemy, które mogą przydarzyć się na drodze. Wśród narzędzi stosowanych w czasie testów, wymienić należy przede wszystkim miernik czasu reakcji, a także aparat Piórkowskiego.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]