Centrale wentylacyjne

Centrala wentylacyjna to serce każdej tego rodzaju instalacji. Ich rozmiary mogą być naprawdę różne – od małych urządzeń aż do sporych central – te drugie stworzone są do pracy w największych budynkach, ale zasady ich działania za każdym razem są identyczne.

Działanie centrali wentylacyjnej

Centrala wentylacyjna służy do przygotowania medium, które następnie zostanie wtłoczone wewnątrz wentylowanego obiektu. W jej środku medium jest studzone, nawilżane, odwilgacane czy podgrzewane – w zależności od wymagań użytkowników instalacji.

Zmniejszanie i podwyższanie temperatury w centrali wentylacyjnej

Zimą centrala wentylacyjna najczęściej ogrzewa medium zaciągane z dworu – w ten sposób, by ciepłota wewnątrz pomieszczenia oscylowała wokół 25*C. W upalne dni zaś pożądane jest ziębienie medium do oczekiwanego poziomu.

Regulacja zawartości wilgoci w centrali wentylacyjnej

Istnieją dwa sposoby obniżania zawartości wody w powietrza – poprzez skraplanie lub wiązanie wody w filtrach z chłonnego materiału, a woda zostaje następnie odprowadzona na zewnątrz instalacji.

Zraszanie w centrali wentylacyjnej

Powietrze jest zraszane z użyciem pary lub wilgotnych wkładów. W czasie takiej czynności w medium niekiedy rozwijają się bakterie – z uwagi na to przed wprowadzeniem do pomieszczenia musi być wysterylizowane promieniowaniem ultrafioletowym.