Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Uzyskaj pomoc od tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego Kraków

Kilka ostatnich lat to czas napływu do Polski pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Przeważają wśród nich Ukraińcy oraz Rosjanie. To powoduje, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – zwłaszcza rosyjskiego, którego używa też ogromna część obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, mających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów urzędowych oraz osobistych – a te właśnie są wymagane do rozpoczęcia nauki lub zatrudnienia w Polsce.

Kiedy niezbędne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Wyłącznie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu wszelkiego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez organy państwowe z Kazachstanu, Rosji, Ukrainy czy Białorusi. Należą do nich m.in. akty urodzenia czy zawarcia związków małżeńskich, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, prawa jazdy oraz dowody osobiste, jak również świadectwa ukończenia szkół i maturalne. Poza tym należy mu powierzyć tłumaczenia rejestracji pojazdów, umów cywilno-prawnych i kontraktów czy dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym leży ogromna odpowiedzialność. Z tej przyczyny, żeby wykonywać ten zawód, należy otrzymać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien ukończyć studia lingwistyczne, a w następnej kolejności zdać państwowy egzamin, który potwierdzi jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest oprócz tego posiadanie obywatelstwa Unii Europejskiej i pełna zdolność prawna.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]