Rozwój pracowników – jak o niego zadbać?

Tutaj otrzymasz szczegółowe wiadomości dotyczące rozwoju kompetencji pracowników

Wzrasta liczba pracodawców, którzy rozumieją, iż rozwój pracowników w ogromnym stopniu przekłada się na sukces całej firmy. Zmotywowany personel posiadający duży wachlarz umiejętności miękkich to najważniejszy fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój kompetencji pracowników – efektywne techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników pozwalający na diagnozę ich osobistych uwarunkowań oraz kwalifikacji może wesprzeć pracodawcę w zebraniu zespołu, który będzie gotowy na najtrudniejsze wyzwania. Za pośrednictwem audytu Assessment Center/Development Center przeprowadzonego przez wykwalifikowanego specjalistę można dostrzec, kto z zatrudnionych wykazuje zdolności przywódcze i będzie dobrym przełożonym teamu. Sesje AC/DC mogą być wykonywane rozmaitymi metodami – m.in. w postaci sesji grupowych oraz indywidualnych. W czasie sesji z pracownikami wykorzystywane są wypróbowane techniki szkoleń, jak np. wywiady, symulacje, studium przypadku (case studies) oraz zadania w grupach. W ten sposób można wydobyć utajone możliwości zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po ukończeniu audytu można kontynuować pracę z zespołem w formie coachingu.

Harmonogram audytów AC/DC

Prawidłowo przygotowany audyt jest rozdzielona na kilka faz. Zaczyna się od analizy kompetencji niezbędnych na audytowanym stanowisku. W kolejnej fazie audytor opracowuje techniki, które będą wykorzystywane podczas sesji. Kolejnym etapem jest powiadomienie o celach sesji, a także tego, co zamierza się za jej sprawą uzyskać. Nie bez wpływu jest też otoczenie, w którym zostaną poprowadzone sesje z zatrudnionymi – musi ono dawać komfort, który wspomoże realizację założeń audytu. Sama sesja AC/DC (grupowa czy też indywidualna) jest przeprowadzana przez doświadczonych coachów, którzy są psychologami. Sesja trwa co najmniej cztery godziny. Po jej przeprowadzeniu Klient dostaje drobiazgowy, indywidualny raport, w którym znajduje się ocena kompetencji audytowanych członków zespołu, określone są ich mocne strony i przekazane są zalecenia, jak powinien być prowadzony dalszy rozwój pracowników. Audyt AC/DC wieńczy feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]