Ochrona osób i mienia: co to takiego?

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o ochrona odpis PFRON, znajdziesz na sed-hut.pl/ochrona-osob-i-mienia/

Sposobów zabezpieczania osób i mienia jest całe mnóstwo. Jedną z nich jest zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy takiej agencji w większości przypadków korzystają właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Coraz więcej jest także osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto postawić na wsparcie agencji?

Do najczęstszych zdarzeń losowych, które mogą się przytrafić właścicielowi firmy w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, montując antywłamaniowe okna i drzwi. Można też wykorzystać system alarmowy. Wszystkie te zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią przestępcom dostanie się do środka obiektu. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom oraz zatrudnionym w nich pracownikom, można zapewnić, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć najróżniejsze obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany obszar stałym monitoringiem, mogą także patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zauważono w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników powinien każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast uzyskać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na ochronę swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65%. Oznacza to, że w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić zaskakująco wysokie kwoty.

Nasza lokalizacja:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]