Komu potrzebne są badania operatorów?

Badania operatorów Bielsko Biała - usługi na miarę waszych potrzeb

Do rozpoczęcia działalności w wielu zawodach wymagane są odpowiednie predyspozycje psychiczne. By dowiedzieć się, czy dana osoba je posiada, przeprowadza się specjalistyczne badania. By je wykonać, musimy wybrać się do przychodni psychologicznej, a na ich przebieg w dużej mierze rzutuje rodzaj zawodu, w jakim zamierza pracować badany. Odmienne testy wykonywane są wobec prawników, inne natomiast dla operatorów maszyn lub wózków widłowych. Jak nietrudno się domyślić, te ostatnie badania są zlecane dużo częściej. Dobrze zatem powiedzieć parę zdań o tym, jak one przebiegają, jakie akty prawne regulują ich charakter i jakie predyspozycje okazują się podczas nich testowane.

Badania operatorów – co należy wiedzieć?

Terminy wykonywania i rodzaj badań operatorów wózków widłowych oraz pozostałych maszyn stosowanych w przemyśle określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów powinny być przeprowadzane co 3 lub 4 lata, poza osobami po 50 roku życia – ci są zobowiązani do przeprowadzania badań co 24 miesiące. Warto przy tym pamiętać, że wygląd testów może zostać zmieniony, jeżeli przeprowadzający je specjalista uzna, iż konieczne są inne testy albo poszczególne części okażą się w tym przypadku zbędne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, mające zazwyczaj postać papierowego testu, a także test badający zdolności intelektualne. Później przeprowadzane są badania na refleks, polegające zwykle na naciśnięciu właściwego guzika po zapaleniu lampki oraz przetestowaniu tego, czy badany jest w stanie wystarczająco prędko zahamować. Badania operatorów to także badania zdolności postrzegania odległości oraz wzorku – te drugie zazwyczaj wykonywane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]