Kiedy przeprowadza się badania wysokościowe

Badania wysokościowe Kęty - kliknij w to miejsce po dalsze informacje o tych usługach

Osoby pracujące na wysokości wykonują swoje obowiązki często z narażeniem życia. Żeby wykluczyć występowanie niebezpiecznych wypadków, polskie ustawodawstwo wprowadziło konieczność przeprowadzania szczegółowych badań sprawdzających czy kandydat nie cierpi na choroby stanowiące przeciwwskazanie do pracy na wysokościach. Jak wyglądają takie badania? Co ile lat należy je powtarzać?

Badania wysokościowe – neurologiczne, okulistyczne i laryngologiczne

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Według przepisów uważa się za nią prace realizowane na powierzchni znajdującej się przynajmniej 1 metr nad poziomem ziemi. Do grupy pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace między innymi na kominach, podestach, konstrukcjach budowlanych itd. Specjalne badania pozwalają wykluczyć występowanie problemów ze wzrokiem lub innych dolegliwości mogących narazić pracownika na niebezpieczeństwo. Jak przeprowadzane są badania wysokościowe? Składają się one z 3 części – badania wzroku, układu nerwowego oraz otolaryngologicznego. Lekarz diagnozuje pacjenta w kierunku schorzeń błędnika, wad wzroku lub padaczki. Oprócz tego trzeba także poddać się ogólnemu badaniu u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – dodatkowe testy psychologiczne

Badania wysokościowe są ważne przez 2-3 lata. Pracownicy, którzy skończyli 50 lat muszą przechodzić je częściej – raz na rok. Najczęściej występującym przeciwwskazaniem do pracy na wysokości jest konieczność noszenia okularów, zez, jak również padaczka i choroby narządów ruchu. Warto podkreślić, że noszenie szkieł kontaktowych nie dyskwalifikuje kandydatów, chyba że czynności wykonywane będą w warunkach zapylenia. To jednak nie wszystkie wymogi – przedstawiciele niektórych profesji, oprócz wymienionych wyżej badań, muszą przejść również testy psychologiczne. Poddawani są im przede wszystkim operatorzy ciężkich maszyn drogowych, suwnic czy osoby obsługujące linie wysokiego napięcia.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]