Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

Usługi prywatnych detektywów cieszą się coraz większą popularnością. Postanawiamy o skorzystaniu z ich oferty nie tylko w wypadku problemów rodzinnych. Ich usługi bywają bardzo pomocne też dla przedsiębiorców – pozwalają np. sprawdzić czy zatrudniony będący na L-4 rzeczywiście jest niezdolny do pracy lub czy informacje zawarte przez niego w zgłoszeniu o pracę są zgodne z prawdą. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie kwalifikacje winien mieć detektyw i w rozwiązaniu jakich problemów może być pomocny.

Prywatny detektyw – konieczna jest licencja

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę prywatnego detektywa. Żeby legalnie pracować w tym zawodzie, należy dysponować odpowiednią licencją, którą otrzymuje się po zdaniu państwowego egzaminu. Wspomnijmy jeszcze, iż osoby przystępujące do testu muszą też spełnić wcześniej określone wymagania. Najistotniejsze z nich to posiadanie świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji, obywatelstwa któregoś z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej i co najmniej średniego wykształcenia. Wymogiem jest również bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, osoby starające się o licencję prywatnego detektywa muszą mieć ukończone 21 lat.

W jakich przypadkach zwrócić się o pomoc detektywów?

Gros zleceń, realizowanych przez detektywów dotyczy różnego typu kwestii rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się m.in. kiedy mamy podejrzenie, iż nasz małżonek nie jest wierny lub nie jesteśmy pewni, czy drugi rodzic naszego dziecka właściwie sprawuje nad nim opiekę. Prywatny detektyw pomoże nam także określić rzeczywistą wysokość zarobków byłego małżonka, co jest bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.