Efektywna hurtownia i integracja danych

Podstawą systemów Business Intelligence jest hurtownia danych i ich integracja. Gromadzenie rozproszonych w wielu zasobach informacji, a później ich przegląd i połączenie w jedną całość jest realizowana by stworzyć ogólny model. Tylko właściwie zestawione informacje stanowią pożądany materiał do analiz i przewidywań, gdyż fakty same w sobie nie posiadają żadnej wartości. Co do źródeł, z których on powstanie, mogą to być: systemy ERP, CRM, raporty formułowane przez programy, wyniki arkuszów kalkulacyjnych, dokumenty tekstowe i pozostałe dane uzyskiwane wewnątrz przedsiębiorstwa. Hurtownię można także powiększyć w oparciu o dane z otoczenia firmy, doniesienia z rynku, od konkurencji czy konsumentów. Jako skutek właściwej modyfikacji, otrzymamy cenną wiedzę biznesową, która odgrywa decydującą rolę w zdobyciu dominacji nad innymi firmami. Ostateczny produkt dostępny dla biznesowych użytkowników, to indywidualne raporty i dashboard-y przedstawiające skonsolidowaną wiedzę z całego przedsiębiorstwa.