Drzewa genealogiczne – potwierdzenie własnego pochodzenia

Znajomość dziejów rodziny niezbędna jest do rozwinięcia poczucia własnej tożsamości. To na informacjach o krewnych budowana jest świadomość własnego Ja. Zdecydowanej części z nas w zupełności wystarczy wiedza o przodkach , która przekazywana jest przez rodziców i dziadków. Ale są jednak i tacy, dla których jest to niewystarczające. W ich przypadku przygotowanie drzewa genealogicznego jest najlepszym rozwiązaniem.

Drzewa genealogiczne, czyli ciężka praca wymagająca wytrwałości

Stworzenie drzewa genealogicznego rodu – głównie takiego , które cofa nas kilka pokoleń do tyłu – bez wątpienia nie może być zaliczone do prostych. Wyszukiwanie dat czy miejsc urodzenia się oraz śmierci kolejnych krewnych pochłania naprawdę dużo pracy. Informacje zbierać można w zapomnianych archiwach miejskich oraz księgach parafialnych. Zazwyczaj można korzystać z nich całkowicie za darmo. Są jednak i takie miejsca, w których należy wnieść ściśle określoną opłatę. Koszt wykonania drzewa genealogicznego uzależniony jest od ilości pokoleń, które zamierza się w nim ująć. Warto pamiętać, że cena badania może również wzrosnąć wraz z potrzebą podróżowania do kolejnych parafii czy urzędów miejskich położonych w różnych regionach kraju. Rzadko wszak rodzina od pokoleń przebywa w tym samym miejscu.

Drzewa genealogiczne – dlatego powinno się je robić?

Na wstępie wspomnieliśmy, że wiedza na temat własnych przodków jest niezbędna do wytworzenia poczucia swojej tożsamości. Umożliwia w pełni stanie się elementem małej wspólnoty, jaką jest rodzina. Sprawia to również, że nie czujemy się samotni w dzisiejszym świecie. To z tych przyczyn obecnie mnóstwo Polaków podejmuje decyzję o zleceniu przygotowania drzewa genealogicznego.