Dlaczego szkolenia EMC są obecnie tak ważne?

Kompatybilność elektromagnetyczna stała się ostatnio priorytetowym aspektem przy tworzeniu urządzeń elektronicznych. Wymagania w tym zakresie są niezwykle wyśrubowane. Rozwój technologii spowodował, że pojawiło się wiele szkoleń, które pomagają nabyć fachowe umiejętności. Kto korzysta ze szkoleń i jakie techniki one wykorzystują?

Szkolenia EMC – z jakich modułów składają się kursy?

Kompatybilność elektromagnetyczna to branżowe określenie, które odgrywa obecnie ważną rolę. Oznacza zdolność urządzenia do poprawnej pracy w środowisku elektromagnetycznym. W związku z wytycznymi Unii Europejskiej niezbędni są profesjonaliści, którzy zajmą się przeprowadzaniem testów EMC. Szkolenie Design for EMC obejmuje wiele elementów. Istotne miejsce zajmuje np. planowanie projektu, projektowanie obwodów drukowanych oraz wybór laboratorium. Z kolei podczas szkolenia High Speed Design słuchacze zgłębiają zagadnienia związane np. z terminacją i jakością sygnału, emisją zaburzeń promieniowanych, czy projektowaniem magistral dla pamięci DDR.

Szkolenia EMC – kto korzysta z kursów?

Design for EMC i High Speed Design to rzecz jasna nie wszystkie prowadzone kursy – trenerzy uczą badań według norm EN 61000-4-5, EN 61000-4-4 oraz wielu innych. Istotne jest również poprawne posługiwanie się normami. W profesjonalnych szkoleniach biorą udział przede wszystkim inżynierowe elektronicy, PCB layout engineer oraz EMC test engineer. Ważną grupą uczestników są też konstruktorzy elektronicy. Podmioty organizujące szkolenia mogą także stworzyć kurs indywidualny, zgodny z preferencjami konkretnej firmy. Po odbyciu szkolenia słuchacze dostają pisemne potwierdzenie zdobytej wiedzy.