Badania operatorów i ich zastosowanie

Zleć badania operatorów Bielsko

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się z trwającą długi czas i naprawdę dociekliwą rozmową prowadzoną przez lekarza specjalistę, który zamierza poznać nasze rodzinne relacje. Tymczasem okazuje się, że takie badania znajdują też zastosowanie chociażby w czasie określania zdolności do zatrudnienia osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego typu maszyny budowlanej.

Badania operatorów: co się na nie składa?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie różnią się istotnie od tych, jakie zobowiązani są przejść zawodowi kierowcy. Obejmują więc rozbudowany wywiad, który zbiera psycholog, testy osobowościowe i temperamentalne, testy inteligencji, a także testy aparaturowe. Z całą pewnością testów nie trzeba się obawiać. Do ich wypełnienia trzeba podejść w sposób otwarty. Znaczenie ma rzetelność i szczerość udzielanych odpowiedzi. Natomiast testy aparaturowe zdają się mieć największe znaczenie w wypadku osób chcących zostać operatorem maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Określając ją sprawdzamy, czy dana osoba będzie umiała w wystarczająco szybki sposób odpowiadać na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają również zdolność do widzenia przestrzennego, koncentracji uwagi oraz oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu. Wszystko to ma w przypadku operatorów maszyn budowlanych ogromne znaczenie.

Badania operatorów: kto może je wykonywać?

Badania psychologiczne osób obsługujących wózki, dźwigi i inne maszyny może wykonać wyłącznie psycholog, który posiada uprawnienia psychologa transportu, a do tego niezbędne jest odbycie uzupełniających studiów podyplomowych. Trzeba wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być cyklicznie powtarzane. Należy tego pilnować, w przeciwnym razie można stracić prawo do pracy w danym zawodzie. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]