Z czym związana jest Dyrektywa EMC

Rozporządzenia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną mają na celu wprowadzenie we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej jednorodnych regulacji odnośnie urządzeń elektroniki użytkowej i nie tylko. Jakie przepisy są stosowane obecnie i czego dotyczą?

Dyrektywa EMC – obowiązki producentów i importerów

Dyrektywa EMC ma zagwarantować bezpieczne działanie urządzeń elektrycznych, których jest w naszym środowisku coraz więcej. W tym momencie w naszym kraju obowiązują przepisy, które uzyskały ważność w kwietniu 2016 roku. Nowa dyrektywa zastąpiła nieaktualne już regulacje, których celem było zaadaptowanie unijnych norm do polskiego ustawodawstwa. Jak możemy dowiedzieć się z obecnej dyrektywy EMC, opisuje ona między innymi obowiązki wytwórców i dystrybutorów oraz stanowi jaki sprzęt podlega nowym przepisom. Dyrektywa EMC nie ma zastosowania do produktów lotniczych, urządzeń radiowych stosowanych przez radioamatorów, a także tych, które nie są zdolne do wytwarzania zakłócających emisji elektromagnetycznych.

Dyrektywa EMC – ogólny opis aparatury i schematy podzespołów

Dyrektywa EMC opisuje również w jaki sposób mają działać urządzenia na terenie UE – nie mogą one wpływać negatywnie na działanie innych sprzętów. Dzięki nowym przepisom wytwórcy i importerzy dowiadują się w jaki sposób oznaczać urządzenia wprowadzane do obrotu. Obligatoryjne jest m. in. podanie numeru partii, typu, zarejestrowanego znaku towarowego, a także instrukcji obsługi w języku urzędowym danego rynku. Niezwykle istotne jest także przygotowanie dokumentów, które zawierają rysunki dotyczące produkcji, wykaz norm zharmonizowanych, schematy podzespołów i wyniki obliczeń projektowych. Dodatkowo dystrybutorzy mają obowiązek usunięcia ze sprzedaży sprzętu niespełniającego kryteriów unijnych przepisów.