High speed design a EMC

Kompatybilność elektromagnetyczna jest bardzo ważna dla wszelkich urządzeń elektrycznych. Oznacza ona, że dany układ może pracować w pobliżu innych, nie generując jednocześnie zakłóceń ich pracy oraz nie będąc podatnym na zakłócenia, jakie one wytwarzają. Kompatybilność elektromagnetyczną testuje się w wyspecjalizowanych laboratoriach, a rezultaty tego typu testów pomagają zarządzić potrzebne poprawki. Takich trudności można na szczęście uniknąć odpowiednio tworząc układ pod kątem kompatybilności. Do tego wszak potrzebne są właściwie umiejętności, które można przyswoić w czasie różnych kursów – jak na przykład high speed design.

Na czym polega high speed design?

W języku informatyki high speed design to projektowanie układów PCB dla szybkich systemów. Takie płytki, jak wiadomo, są szczególnie wrażliwe dla zaburzenia emitowane przez pozostałe, a ponadto istnieje prawdopodobieństwo, że będą również same je wytwarzać. Z tego powodu tak ważne okazuje się to, by projektujący je specjaliści pracowali w zgodzie z zasadami EMC, które opanują na specjalistycznych szkoleniach – odbywają się one między innymi w Krakowie.

Kursy z high speed design

W czasie takich kursów opisywane są wszystkie zagadnienia związane z kompatybilnością elektromagnetyczną układów drukowanych w szybkich magistralach. Uczestnicy uczą się, jak terminacja i prowadzenie ścieżek rzutują na kompatybilność elektromagnetyczną i siłę sygnału, jaka liczba warstw będzie optymalna i jak uniknąć problemów przy prowadzeniu ścieżek. Kursanci tego rodzaju kursów muszą mieć elementarną wiedzę technologiczną, a ich inicjatorzy dostarczają wszelkie potrzebne materiały dydaktyczne. Po skończeniu kursu kursanci otrzymują natomiast dyplom potwierdzający zyskane podczas niego wiadomości.