Pracownia Register – projektowanie biuletynów firmowych

więcej

Dobrze skonstruowany obraz firmy w odbiorze jej pracowników ma ogromne znaczenie dla jej prawidłowego funkcjonowania. Kreowanie pozytywnych relacji na linii pracodawca-zatrudnieni skutkuje wzrostem ich lojalności wobec przedsiębiorstwa. Wewnętrzny PR, którego zamiarem jest prowadzenie spójnej i budzącej zaufanie polityki informacyjnej wobec pracujących, może korzystać z licznych narzędzi. Należy do nich biuletyn firmowy.

Co określamy biuletynem firmowym

Biuletyn firmowy jest to magazyn kierowany do pracowników danego przedsiębiorstwa. To dobre narzędzie do tworzenia więzi między zatrudnionymi a firmą. Jest to też skuteczny sposób na optymalizację wewnętrznego PR. Biuletyny firmowe pozwalają przedsiębiorstwu na cementowanie społeczności pracowników, wzmacniają ich poczucie współuczestnictwa w życiu firmy oraz z powodzeniem informują.

Prawidłowo zaprojektowany biuletyn firmowy

Prawidłowo zaprojektowany biuletyn firmowy jest wartościowym narzędziem w rękach specjalistów od wewnętrznego PR. Istotne jest, to aby zawierał profesjonalnie zredagowane treści oraz wyglądał równie dobrze, jak dostępne na rynku prasowym wydawnictwa. Buduje to pozytywny wizerunek organizacji i daje szansę na prowadzenie polityki informacyjnej w atrakcyjny sposób. Biuletyn firmowy powinien być przyjemny w czytaniu i oglądaniu, dzięki czemu może on być interesujący także dla rodzin zatrudnionych i ich pozostałego otoczenia. Buduje to dobrą atmosferę wokół organizacji, która może zaprocentować poprawą zaufania i zaangażowania pracowników.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Register
ul. Murarska 3c lok. 8
31-311 Kraków

Tel.: +48 12 265 85 50
Mob.: +48 503 342 656
E-mail: [email protected]