Porady dla początkujących trenerów – scenariusz szkolenia

Popyt na tzw. miękkie oraz twarde szkolenia jest współcześnie bardzo duże, co sprawia, że dużo osób decyduje się, by wybrać się na kurs trenerski. Jego zadaniem jest przygotowanie do wykonywania zawodu trenera, a jednym z jego najważniejszych elementów jest nauka odpowiedniego budowania scenariusza szkolenia.

Jak stworzyć dobry scenariusz szkolenia?

Tworząc scenariusz szkolenia, należy pamiętać, iż nie może on być zbyt sztywny. Każda grupa jest inna, różne bywają też okoliczności, dlatego potrzebne jest wprawdzie nakreślenie scenariusza, ale też pamiętanie, że nie zawsze będzie się restrykcyjnie go trzymać. Warto zatem brać pod uwagę różne opcje i wyjścia. Jedną z najważniejszych spraw stanowi dopasowanie obszaru zagadnienia omawianego na szkoleniu do czasu jego trwania. Przedmiot szkolenia nie może być ani zbyt szeroki, ani też zbyt zawężony. Nawet szkoleniowcy mający certyfikat trenerski wtedy, kiedy tworzą scenariusz szkolenia, są zmuszeni czasem uściślać zagadnienia. Równie istotną kwestię stanowią cele kursu. Są one rzecz jasna różne, jednak w przypadku absolutnie każdego szkolenia celem musi być zmiana aktualnej sytuacji, czyli na przykład zwiększenie określonych umiejętności czy modyfikacja zachowania w określonych okolicznościach. Kiedy przy podsumowaniu widoczne staje się, iż założenia te udało się osiągnąć, można to uznać za sukces, ponieważ rezultaty te będą długotrwałe. Cel jest oczywiście ściśle powiązany z tematyką danego szkolenia.

Ćwiczenie główne – istotny element efektywnego scenariusza szkolenia

Po sprecyzowaniu celów przychodzi czas na ułożenie głównego ćwiczenia, które jest najistotniejsze, mimo iż wykonuje się je praktycznie na koniec. Służy ono osiągnięciu głównego celu szkolenia, a więc ma niebagatelne znaczenie. Na etapie tym wykorzystuje się typowe narzędzia stosowane na szkoleniach, czyli tzw. dramy – odgrywanie scenek, symulacje, narracje, a także zazwyczaj dzieli się uczestników na grupki, co gwarantuje skuteczniejszą pracę oraz skraca dystans między uczestnikami. By można jednak było takie ćwiczenie wykonać, trzeba także określić cele operacyjne, co jest kolejnym elementem scenariusza szkolenia. Celami operacyjnymi nazywamy zdolności bądź umiejętności, które grupa musi posiadać, aby być w stanie wziąć udział w ćwiczeniu. Zależą one od jego charakteru oraz dziedziny szkolenia. Zazwyczaj wypracowanie tych parametrów wymaga przeprowadzenia uzupełniających ćwiczeń. Po każdym z nich należy przeprowadzić podsumowanie, w ramach którego słuchacze opowiadają, czego się dowiedzieli. Podsumowania należy dokonać także na zakończenie szkolenia.