Język włoski

Dlaczego warto się uczyć języka włoskiego?

Znajmość języków obcych

Biegłość języka angielskiego jest aktualnie standardem, dlatego też, żeby podnieść swoje kompetencje oraz wartość na rynku pracy warto znać drugi bądź nawet trzeci język obcy na poziomie przynajmniej średnio zaawansowanym. Na co się zdecydować? Do obiegowych języków zalicza się: niemiecki, francuski, rosyjski i włoski. Pracownik ze znajomością kilku języków jest bardziej wydajny we współpracy z zagranicą, staje się kanałem komunikacyjnym pomiędzy Polską a jednostką zagraniczną, dzięki czemu staje się bardziej niezbędny dla pracodawcy.

Dlaczego opłaca się zdecydować się na język włoski?

Handel zagraniczny Polski z krajami południowej Europy – gdzie popularne są języki: francuski, portugalski i włoski, jest coraz bardziej natężony, dużo francuskich i włoskich firm uruchamia u nas swoje oddziały i fabryki. Pomimo kryzysu gospodarka Włoch jest jedną z bardziej prestiżowych w Europie, a sami Włosi bardzo kiepsko znają języki obce. Język włoski zajmuje kluczową pozycję, jako język fachowy w biznesie i międzynarodowej ekonomii. Dodatkowo język włoski jest językiem ”oficjalnym” w branżach związanych ze sztuką artystyczną i użytkową, projektowaniem wnętrz, modą.

Czy nauka języka włoskiego jest problematyczna?

Język włoski jest niezmiernie prosty do opanowania, nawet dla kogoś nie posiadającego szczególnych umiejętności językowych. Zarówno gramatyka: nie ma w języku włoskim odmiany deklinacji rzeczownika, są tylko dwa rodzaje gramatyczne, konstrukcje czasów są przejrzyste. Jak również, wymowa jest łatwa – wystarczające jest opanowanie podstawowych reguł językowych i początkujący uczeń będzie w stanie przeczytać i wymówić wszystkie słowa. Łatwość języka włoskiego wynika również z faktu iż jako język z grupy języków romańskich opiera się na łacinie, a ogromna ilość łacińskich wyrazów i zasad gramatycznych funkcjonuje wciąż w języku polskim.

Poza wszelkimi pragmatycznymi aspektami język włoski to język Amora i pasji, a Italia jest pięknym krajem, a więc uczmy się włoskiego!