Kronospan Szczecinek – potentat w branży

Nieduża rodzinna firma Kronospan, powołana do życia w 1897 r. w austriackim mieście Lungötz, w ciągu przeszło 100 lat przeobraziła się w przodującego na świecie wytwórcę płyt drewnopochodnych. Kronospan produkuje kontuary, panele ścienne, podokienniki, pokryte lakierem płyty pilśniowe, laminaty wysokociśnieniowe (HPL) i wiele innych.

Kronospan – historia

Kronospan Szczecinek

Przez ponad 100 lat struktura własnościowa przedsiębiorstwa pozwoliła na jego rozwój i przygotowanie do zmieniającej się rzeczywistości. Wraz z upadkiem Żelaznej Kurtyny w latach 80-tych, Kronospan spostrzegł nowe możliwości ekspansji na rynki południowo-wschodniej i wschodniej Europy.
W Polsce Kronospan pojawił się po raz pierwszy już w 1989 r. w Szczecinku. To była dopiero piąta z kolei lokalizacja światowego potentata. Obecnie przedsiębiorstwo posiada swoje zakłady nie tylko w tym niedużym mieście na północy Polski, ale też w innych lokalizacjach, takich jak Poznań, Pustków i Mielec. Obecnie Kronospan to jedna z 10 czołowych firm produkcyjnych w Walii. Zapewnia tam zatrudnienie dla przeszło sześćset osób, z czego dziewięćdziesiąt procent z nich mieszka na obszarze dziesięciu mil od miejscowości Chirk.
Sumarycznie Kronospan zapewnia zatrudnienie przeszło czternastu tysiącom osób w 37 miejscach na wszystkich kontynentach. Coroczne wpływy przedsiębiorstwa osiągają aż trzy miliardy €.

Kronospan i ochrona środowiska

Kronospan Mielec

Spółka zależna firmy, Kronospan Forestry Ltd., zarządza przeszło tysiącem hektarów zrównoważonych lasów w południowo-zachodniej Szkocji. Obejmuje to zarazem nowe lasy, jak również plantacje o średnim wieku, co zapewnia większą różnorodność roślinności. W 1999 roku firma przystąpiła do programu Forest Stewardship Council, który zapewnia, że ​​zrównoważone praktyki są wprowadzone. Kronospan współpracuje z działalnością Biznes we Wspólnocie Walii (BICW), który dąży do rozwiązania ważnych dylematów społecznych na najmocniej zdegradowanych obszarach miejskich i wiejskich w Walii. W roku 2013 Kronospan okazał się jedną z pierwszych fundacji zarejestrowaną w Carbon Trust w Walii w nowatorskim programie nadzorowania emisji CO2.

Działalność Kronospanu w Polsce

Fabryka Kronospanu w Szczecinku

Pod koniec roku 2015 Kronospan wszczął realizację sugestii zgłaszanych przez rezydentów Szczecinka. Rozpoczęto prace dążące do zabezpieczenia przechowywanych trocin, wzniesienia zapory pochłaniającej dźwięk od strony osiedla mieszkaniowego oraz umieszczenia tłumików hałasu i ekranów wiatro- i dźwiękochłonnych. Działania, mające na celu obniżenie wskaźnika emisji hałasu, będą wykonywane etapami. Wykorzystanie ekranów chroniących przed wiatrem to jedna z najefektywniejszych metod powstrzymania emisji pyłu z wietrzenia materiału zwałów. Osłony zmniejszają dynamikę wiatru, a tym samym i pylenie.
Dodatkowo Kronospan powierzył zewnętrznej firmie wykonanie badań niezorganizowanej emisji pyłu, związanej m. in. ze składowaniem, przenoszeniem i przeładunkiem trocin oraz przygotowanie planu jej redukcji. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, Kronospan na terenie fabryki rozpocznie równolegle inne dodatkowe działania, m. in.: oczyści trasy przewozowe i place, rozpocznie rozładunek trocin na krytych stanowiskach, będzie składować w pojemnikach, na przykrytych zwałach lub w osłoniętych składnicach trociny i surowce oraz wdroży systemy nawilżania mgłą wodną.