Wykorzystanie maszyn do prasowania odpadów

Branża gospodarowania opadów

Firma Bramidan jest liderem jako dostawca rozwiązań w gospodarowaniu odpadami i posiada silną markę w wielu branżach i krajach na świecie. Bramidan jest jednym z najważniejszych dostawców belownic do prasowania materiałów wtórnych takich jak: kartony, folie oraz inne pozostałości produkcyjne. Produkcja, sprzedaż i wynajem belownic przez wiele lat, koncentrowanie się na wymaganiach rynku oraz współpraca z użytkownikami tych maszyn pozwoliła wypracować świetnie funkcjonujace strategie, na których klienci mogą polegać. Proponowane przez Bramidan rozwiązania są głównie oparte o cele biznesowe klientów. Doradcy po zaznajomieniu się z nimi mogą zaproponować optymalne wdrożenie w kontekście funkcjonalnym i finansowym.

Niewielka inwestycja – wiele korzyści
Jeżeli nieefektywnie gospodaruje się odpadami, zwiększają się koszty działalności. Przez zakup lub dzierżawę belownicy firmy Bramidan możemy zmniejszyć objętość odpadów, co otwiera duże możliwości usprawnienia efektywności firmy. To całkiem niewielka inwestycja w odniesieniu do uzyskiwanych korzyści. Dzięki prasowaniu odpadów oszczędzamy przestrzeń, zasoby ludzkie, redukujemy czas i koszty. Do potrzeb klientów jest stosownie dobierana właściwa usluga Bramidanu. Każda z belownic czy zgniatarek jest projektowana w zgodzie z najwyższymi standardami jakości, a zespół serwisowy sprawuje stałą opiekę nad maszynami, co razem zapewnia wieloletnią bezusterkową pracę.