Urządzenia do pomiaru lepkości

Proces produkcji w zakładach przemysłowych wymaga niezwykłej precyzji i użycia nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z instrumentów wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Jak one działają?

Lepkościomierz – dokładny pomiar w różnych gałęziach przemysłu

Wiskozymetr, potocznie nazywany lepkościomierzem, to urządzenie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego typu wykorzystywana jest w wielu sektorach przemysłu – m.in. w zakładach chemicznych, przy produkcji papieru, opakowań, a także w branży motoryzacyjnej i spożywczej. Sprawdzeniu poddawane są płyny – asfalt, żywice, klej i lakiery. W zakładach chemicznych powszechnie w użyciu jest również lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości skompensowanej temperaturowo TCV, dynamicznej oraz kinetycznej. Dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest szczegółowe zbadanie jakości produktu, a także optymalizacja kosztów i czasu trwania produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników zajmujących się obsługą procesów.

Pomiar lepkości – typy aparatów

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze posiadają sensor, mierzący temperaturę i lepkość oraz przetwornik, do którego przekazywane są pomiary. Informacje są z kolei przesyłane do systemu sterowania. Wyróżnia się dwa bazowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoPro oraz ViscoScope. Aparatura różni się od siebie przeznaczeniem, konstrukcją oraz sposobem działania. Urządzenia ViscoScope wyposażone są w cylinder pomiarowy, który wprowadzany jest w ruch drgający. ViscoScope zdaje egzamin przy pomiarach cieczy zanieczyszczonych. Natomiast Lepkościomierz ViscoPro posiada tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i służy do diagnozowania czystych cieczy.