Pneumatyka

Mimo, że urządzenia na skompresowane powietrze w wielu dziedzinach są zastępowane przez bardziej innowacyjne technologie, nadal są często wykorzystywane. Pneumatyka daje efektywne rozwiązania dla różnych sektorów przemysłu, a narzędzia wykorzystujące sprężone gazy, chociaż działają według prostych mechanizmów, są używane także przez największe firmy. Skąd bierze się ich popularność?

Pneumatyka to małe wydatki

W odróżnieniu od narzędzi elektrycznych oraz wyposażonych w silnik spalinowy, eksploatacja narzędzi na sprężone gazy nie jest droga. Gdy o nie chodzi, paliwo nie jest konieczne, a ich części zużywają się znacznie wolniej.

Różnorodne zastosowania pneumatyki

Pneumatyka znajduje zastosowanie zarówno w górnictwie lub hutnictwie, jak i w ogrodnictwie. Jej dobrodziejstw używa też szpitalnictwo – stłoczonym gazem zasilane są między innymi unity dentystyczne oraz urządzenia podtrzymujące oddech.

Bezpieczna pneumatyka

Narzędzia zasilane stłoczonym powietrzem mogą być stosowane nawet w najcięższych warunkach. Nie straszne im są gorąc i działanie wody. Pneumatyka pozwala też zminimalizować niebezpieczeństwo pożarowe – powietrze nie reaguje z pozostałymi gazami i nie pali się.

Pneumatyka – ekologiczne narzędzia

Maszyny na sprężone gazy nie wydzielają szkodliwych dla przyrody związków, a stosowanie kompresorów bezolejowych pozwala jeszcze bardziej ograniczyć niebezpieczeństwo powstawania jakichkolwiek skażeń – z tego powodu często sięgają po nie leśnicy.