Łatwa kontrola pracowników – program do liczenia czasu pracy

Dotychczasowa metoda kontrolowania czasu pracy oraz nieobecności pracowników, czyli lista obecności, jest już coraz rzadziej stosowana. To przestarzałe rozwiązanie oraz mało wygodne. Dużo korzystniejszym wyjściem jest program do liczenia godzin pracy, który pozwala kontrolować wywiązywanie się pracowników z obowiązków w znacznie wygodniejszej formie oraz dużo bardziej precyzyjnie, zwłaszcza że zawiera informacje, których tradycyjna lista obecności nie mieści.

Program do liczenia czasu pracy – efektywny sposób gromadzenia informacji

Nie we wszystkich zakładach pracy podchodzi się tak samo rygorystycznie do kwestii godzin pracy pracowników bądź ich spóźniania się do pracy, lecz w niektórych miejscach jest to ogromnie ważne. Program do ewidencji czasu pracy najbardziej przydatny jest w ogromnych przedsiębiorstwach, w zakładach produkcyjnych i wszędzie tam, gdzie pracownicy mają dość dużą swobodę, więc ich kontrola jest utrudniona. W takich przypadkach niełatwe byłoby papierowe rozliczanie czasu pracy, zaś program, który to robi, pełni jeszcze wiele innych funkcji. Nie tylko gromadzi dane o tym, kiedy pracownik przybył do zakładu i go opuścił. Dzięki jego możliwościom można również kontrolować ilość spóźnień, opuszczanie miejsca pracy w celach prywatnych i służbowych, a nawet ilość czasu poświęcanego na pracę nad określonymi zadaniami. Tagi, czytnik i specjalne oprogramowanie pozwalają gromadzić wszystkie te informacje oraz automatycznie je przetwarzają, przedstawiając je w postaci raportów, co jest wielką oszczędnością czasu. Oprogramowanie to przede wszystkim jednakże jest bardzo rzetelne – nie można go oszukać.

Program do liczenia czasu pracy – dobre strony takiego rozwiązania

Systemy do ewidencji czasu pracy są niezwykle proste w obsłudze i nauka ich użytkowania nie zabiera dużo czasu. Umiejscowione w punkcie łatwo dostępnym dla użytkowników, umożliwiają pracodawcy pełną kontrolę ich czasu pracy, również w systemie wielozmianowym. Dzięki temu systemowi możliwe jest badanie wydajności pracowników, a także wykrywanie pewnych złamań zasad panujących w zakładzie (na przykład związanych ze spóźnieniami, co skutkuje zmniejszeniem pensji). Dzięki zebranym danym można zdecydować, czy zatrudnić następną osobę, czy może zredukować liczbę pracowników, co bezpośrednio ma wpływ na budżet zakładu, zatem skorzystanie z takiego rozwiązania daje wiele realnych korzyści.