Archiwizowanie dokumentów

Archiwizacja dokumentów, polega na gromadzeniu pism w jednym miejscu oraz ich ochronie przed dostępem dla osób nieupoważnionych. Początkowym etapem jest ich posortowanie, według określonych kryteriów.…