Lekcja biologii na żywo

Jeśli dla Twojego dziecka zajęcia lekcyjne w szkole są niewystarczające, a biologia jest jego pasją, zajrzyj do oferty lekcji biologii na żywo. Wiek nie gra tu roli. Każdy może znaleźć coś odpowiadającego jego osobistym preferencjom, zarówno uczniowie podstawówek i gimnazjów, jak także starsi miłośnicy natury.

Lekcja biologii na żywo – nauka przez bezpośrednie obcowanie z przyrodą

Dla każdego uznanego dydaktyka nauka poprzez praktykę jest nieodłącznym elementem efektywnego kształcenia. Spontaniczność takich lekcji sprawia, że przekazywane w ten sposób wiadomości pozostają w pamięci na dłuższy czas. Ma to szczególne znaczenie w przypadku przedmiotów przyrodniczych. Lekcje biologii na żywo w większym stopniu pobudzają zmysły. Zmysły stają się przewodnikami w poznawaniu otaczającej natury. Takich doznań dzieci nie mogą doświadczyć na standardowych zajęciach szkolnych. Empiryczne doznania uaktywniają większe partie mózgu, pozostawiając trwalsze wspomnienia. Skłaniać to może do późniejszych refleksji. A na tym, w głównej mierze polega nauka, by nie uczyć się jedynie gotowych stwierdzeń , ale starać się zrozumieć przebieg procesów, ich skutków i przyczyn.

Czynny udział podczas lekcji biologii na żywo, jest ich główną wartością. Dają sposobność wzajemnej współpracy, ale również wyrażania własnych sądów. Właśnie takie ćwiczenia, dają możliwość rozwoju prawdziwym pasjonatom, którzy będą mieć wpływ na rozwój nauki.