Rozliczenie podatku VAT metodą kasową

Więcej na temat metody kasowej na flobo.io.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą najczęściej rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą zobowiązanie zapłaty podatku od towarów i usług pojawia się z chwilą wystawienia faktury. W takim przypadku fiskus nie interesuje się czy zapłata od kontrahenta wpłynęła na rachunek rozliczeniowy płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie wcześniej niż po wpływie płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – jakie warunki powinno się spełniać, aby z niej skorzystać?

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nieraz znajdują się w położeniu, kiedy są zmuszone kilka razy monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za sprzedane towary czy też wykonane usługi. Jeśli to zdarza się coraz częściej, nawet świetnie radzące sobie przedsiębiorstwo może stracić płynność finansową, nie opłacić przysługujących podatków w ustawowym terminie i finalnie narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przewyższył razem z podatkiem dwóch milionów euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia podatku do chwili otrzymania od kontrahenta umówionej zapłaty. Mając na względzie sprecyzowany przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać ewidentna większość naszych przedsiębiorców, niemniej jednak powinni oni mieć świadomość, iż korzystanie z tej drogi rozliczenia działa też w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają trudność z dotrzymaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej dopóki nie zapłacą stosownej należności. O chęci przejścia na metodę kasową należy powiadomić urząd skarbowy poprzez dostarczenie druku VAT-R. Niezbędne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obowiązkowe sygnowanie wszystkich wystawianych faktur adnotacją “metoda kasowa”.

Z jakiego powodu biura rachunkowe nie polecają firmom metody kasowej?

Biura rachunkowe nierzadko odradzają niewielkim biznesom rozliczenie metodą kasową podatku VAT. Na ogół powodem tego jest kwestia ciągłego monitorowania wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do skrupulatnego ich pilnowania, by nie pominąć terminu rozliczenia podatku. W przypadku firm, które wystawiają każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie powinno być z tym kłopotu. Z kolei już przy kilkuset fakturach monitoring przelewów pojawiających się na rachunku firmowym może pochłaniać nawet 2-3 godziny dziennie. Dla takich przedsiębiorstw polecanym rozwiązaniem, które zapewnia oszczędność czasu i minimalizację niebezpieczeństwa błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest między innymi robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]