Restrukturyzacja sądowa – co wypada o niej wiedzieć?

Jeśli spółka przechodzi głęboki kryzys, wierzytelności w stosunku do partnerów rosną z miesiąca na miesiąc i decyzja o ogłoszeniu bankructwa wydaje się najodpowiedniejszym wyjściem, być może przyszedł czas na przemyślenie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Co to jest restrukturyzacja?

Restrukturyzacją można określić transformację spółki, dążącą do niedopuszczenia do jej bankructwa i w konsekwencji zwiększenie jej wartości. W Polsce postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne. Nowe prawo jest bez wątpienia bardziej ukierunkowane na właścicieli firm i oferuje im sporo narzędzi do zawarcia układu z wierzycielami. Również postępowania trwają krócej aniżeli przed 2016 r. i są odformalizowane. Działania restrukturyzacyjne przynoszą wiele pozytywnych rezultatów: powstrzymać wykonanie nieprzychylnych ugód, pozwalają przystopować egzekucje komornicze, spowolnić nakręcającą się spiralę zadłużenia, a przede wszystkim uchować przedsiębiorstwo przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – sanacyjne, układowe, o zatwierdzenie układu

Wymieniony powyżej akt prawny definiuje 4 rodzaj postępowań restrukturyzacyjnych. Jest to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi możliwość zawarcia układu po przygotowaniu oraz zaakceptowaniu wykazu wierzytelności w uproszczonej procedurze. Toczy się ono przed sądem, jednak w domyśle ma doprowadzić do rychłego zawarcia układu między dłużnikiem oraz wierzycielami. Ten rodzaj postępowania trwa statystycznie nie dłużej niż 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, na które decydują się na ogół właściciele spółek obawiający się niewypłacalności. W tym bardzo skrupulatnym postępowaniu sąd może zabezpieczyć majątek dłużnika przez wyznaczenie tymczasowego nadzorcy sądowego. Czas prowadzenia takiego postępowania jest często dłuższy aniżeli 12 miesięcy, gdyż w sprawach dotyczących zobowiązań spornych, to sąd postanawia o ostatecznej wysokości wierzytelności.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się z udziałem. W tym postępowaniu to zadłużona firma przy wsparciu ze strony nadzorcy układu, którego notabene sama wskazuje, na własną rękę prowadzi pertraktacje z wierzycielami i gromadzi ich głosy na piśmie. Obowiązkiem sądu jest tutaj tylko uznanie układu kierując się wolą wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które oprócz działań dążących do zawarcia układu z wierzycielami, pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych, a równocześnie zapewnia najpełniejszą ochronę przed egzekucją. Wiąże się to jednakże z przekazaniem zarządu nad przedsiębiorstwem.

Warto zaakcentować, że funkcjonują ograniczenia, które mają wpływ na to, który wariant restrukturyzacji można przeprowadzić w danej sytuacji. Przykładowo postępowanie o zatwierdzenie układu i przyspieszone postępowanie układowe można zastosować wyłącznie wtedy, gdy kwota zobowiązań spornych nie przekracza 15% wszystkich wierzytelności, w innym przypadku konieczne jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego bądź układowego. Czynności restrukturyzacyjne są wielopłaszczyznowe, dlatego jeżeli decydujesz się na ich przeprowadzenie, ale masz wątpliwości, który wariant będzie korzystny dla Twojego przedsiębiorstwa, obligatoryjnie zgłoś się po pomoc do doradcy restrukturyzacyjnego.