Podstawowe informacje o systemie SWIFT

System SWIFT - uzupełnij swoją wiedzę!

Mimo, iż praktycznie rzecz biorąc codziennie korzystamy z usług bankowych, masa osób po raz pierwszy usłyszało o systemie SWIFT w 2022 r. w kontekście sankcji względem Rosji w związku z konfliktem na Ukrainie. Jednak system SWIFT używany jest już od lat 70-tych XX w. i jest jednym z fundamentów wydajnego funkcjonowania bankowości międzynarodowej.

System rozliczeń SWIFT nie jest jedyny

SWIFT to akronim od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, czyli w polskim tłumaczeniu – Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Zwykle jednakże tym skrótem nazywa się po prostu międzynarodowy system rozliczeń międzybankowych, bez którego sfinalizowanie przelewów międzynarodowych byłoby niezaprzeczalnie znacznie bardziej skomplikowane niż obecnie. SWIFT to jeden z najpopularniejszych, ale nie jedyny używany dzisiaj system tego typu. Oprócz niego m.in. w Polsce korzysta się też z systemów: Express Elixir, SEPA i SORBNET.Na świecie funkcjonują też rozmaite systemy lokalne, obsługujące wyłącznie rozliczenia między bankami na obszarze danego kraju.

Co jest więc najważniejszą zaletą systemu bankowego SWIFT? Używany jest prawie we wszystkich krajach świata i stosują go nie tylko banki, których liczba obecnie przekroczyła już 11 tysięcy, ale także giełdy, domy maklerskie oraz masa innych podmiotów finansowych. Każdy uczestnik systemu bankowego SWIFT musi mieć swój unikalny kod (BIC – Bank Identifier Code), składający się z 8 znaków (liter i cyfr). Praktykuje się też nadawanie kodu SWIFT oddziałowi banku, wtedy taki kod składa się z 11 znaków.

System rozliczeń SWIFT – prezentujemy kody BIC najpopularniejszych polskich banków

Nawet jeżeli zaledwie okazjonalnie realizujesz transakcje międzynarodowe, warto znać kod BIC/SWIFT swojego banku, lub przynajmniej wiedzieć jak szybko znaleźć taką informację. Niżej wymieniamy kody BIC kilku znanych banków, działających w Polsce.

– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK
– PKO BP (w tym dla rachunków PKO Inteligo): BPKOPLPW
– Santander Bank Polska: (wcześniej BZ WBK): WBKPPLPP
– CitiBank: CITIPLPX
– ING Bank Śląski: INGBPLPW
– Bank BPH: BPHKPLPK
– Credit Agricole: AGRIPLPR
– Getin Bank: GBGCPLPK
– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]