Bezpłatny generator not księgowych – skorzystaj z niego, gdy kontrahent nie opłaca faktur

Jeśli potrzebujesz generatora not księgowych 40 euro, koniecznie wejdź na flobo.io/generator-not/.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności na ogół spotykają kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w określonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to duży problem dla biznesmenów. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku wystąpienia opóźnień we wniesieniu opłaty prawo polskie dało możliwość wystawiania opieszałym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku też na 70 i 100 euro.

Kiedy przedsiębiorca może wystawiać noty księgowe na 40 (lub więcej) euro?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, jednak nie przekraczającej 50 tys. zł, wierzyciel od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę na kwotę 70 euro, a kiedy wysokość nieopłaconej należności przewyższa 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Co najistotniejsze, notę księgową można przekazać dłużnikowi od razu po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, co więcej bez wymogu uprzedniego przypomnienia o upływie terminu. Należy jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie naruszy pielęgnowanych często przez szmat czasu dobrych stosunków partnerskich. Przecież poślizg we wniesienia opłaty za fakturę może być kwestią krótkotrwałych kłopotów z wypłacalnością albo jednorazowego przeoczenia dłużnika, a nie jego rozmyślnym zabiegiem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Darmowy generator not księgowych – gdzie szukać?

W chwili, gdy przedsiębiorca ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro obowiązujące prawo mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono we wspomnianym powyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za faktury.

Zainteresowanym rekomendujemy wypróbowanie generatora not księgowych, udostępnionego za darmo przez Flobo – polską aplikację automatyzującą obsługę należności w firmach, która posiada też skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]