Automatyczna windykacja nauczy Twoich kontrahentów płacić w terminie

Szukasz dobrej oferty taniej windykacji? Nie czekaj! Zajrzyj na ten link.

Jest sporo przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci spóźniają się z opłatą za zrealizowane zlecenie. Problem z przeterminowanymi należnościami dotyczy zarówno właścicieli firm, którzy świadczą usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja polubowna – systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta

Przedsiębiorca ma prawo dochodzić niespłaconych należności poprzez windykację. Choć termin ten większości ludzi nie najlepiej się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w ramach której prowadzi się względem dłużnika rozmaite działania dopuszczone w obowiązujących normach prawnych. Czynności te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy regularne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku przelania opłaty. Kiedy ta metoda dochodzenia należności okaże się nieskuteczna, następną alternatywą jest windykacja sądowa. Jeśli przedsiębiorstwo współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset klientami i każdego miesiąca wystawia taką samą ilość paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie zostanie przelany w ustalonym terminie na ogół rośnie. W organizacji całej procedury związanego z księgowaniem przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który posiada także moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – skonfiguruj indywidualne scenariusze działań

Aplikacja Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od klienta, ale w razie wykrycia jej braku we wskazanym terminie, rozpoczyna ona proces przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Przedsiębiorca wykorzystujący tę aplikację może ustawić indywidualne scenariusze działań wszczynanych względem nie płacących klientów, definiując między innymi przerwy między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Notyfikacja o zbliżającym się terminie zapłaty za fakturę wysyłana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w minionym kwartale dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie dokonali wpłaty w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli notyfikacje nie poskutkują, następnymi krokami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez robota Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 €, a potem zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Ostatecznie, pod warunkiem, iż wymienione powyżej kroki będą nieskuteczne, aplikacja przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej księgowości oraz windykacji oszczędza czas przeznaczany na nadzorowanie wpływających przelewów, a po kilku miesiącach przynosi także wyraźną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]