W trakcie budowy domu zadbaj o prawidłową hydroizolację

W trakcie budowy jakiegokolwiek obiektu, bez względu na to czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie planowania trzeba zatroszczyć się o poprawne zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z czasem może przedostać się do niepoprawnie bądź w ogóle niezabezpieczonych ścian osłabi ich wytrzymałość i potencjał izolacji cieplnej, a także doprowadzić do rozkwitu niebezpiecznych dla zdrowia pleśni oraz grzybów.

Które części budynku trzeba chronić hydroizolacją?

Do najważniejszych elementów, jakie trzeba chronić przed wilgocią należą zwłaszcza dachy, balkony, piwnice, fundamenty i tarasy, a zatem te części struktury, które mają bezpośrednią styczność z opadami atmosferycznymi bądź wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z rzeczoznawcami, którzy wskażą, jakie elementy wymagają zabezpieczenia przed wodą i jakiej technologii powinno się użyć w odniesieniu do poszczególnych segmentów budynku. Na przykład, na betonowej ścianie fundamentowej tworzy się izolację przeciwwodną, nanosząc na nią warstwę uszczelniającej wyprawy cementowej (najlepiej od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W solidnych ścianach z pustaka wypalanego, cegły czy dziurawki poleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wody. Z kolei tarasy zielone hydroizoluje się wielowarstwowo, pamiętając o tym, by każda warstwa posiadała spadek zapobiegający kumulacji wody między nimi i odprowadzający ją do kanału. W podobny sposób hydrolizuje się także balkony.

Komu powierzyć przygotowanie hydroizolacji?

Istotne jest, żeby projektowanie hydroizolacji, zlecić kompetentnej ekipie, posiadającej wieloletnią praktykę w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Deweloperzy, inwestorzy i generalni wykonawcy skorzystają na współpracy ze ekspertami w toku prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów, uszczelnianiem przemysłowych obiektów żelbetowych, zbiorników oraz budynków w systemie „białej wanny”, jak również montażem taśm PVC, uszczelek pęczniejących, węży iniekcyjnych czy taśm dylatacyjnych. Natomiast na zlecenie zarządców istniejących budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się między innymi naprawą, inwentaryzacją i uszczelnieniem przecieków wody, reperacją balkonów i tarasów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami czy uszczelnieniem podszybii windowych.