Usługi geologiczne to bezpieczna inwestycja

Wznoszenie domu to trudne wyzwanie. Trudności zaczynają się już podczas przygotowania inwestycji. Poza sprawami formalnymi, powinniśmy bowiem pamiętać o sprawdzeniu gruntu w miejscu, w którym planujemy wybudować dom. Naprawdę istotne są na przykład poziom wilgoci w gruncie, rodzaj gleby i jej spoistość. Jak dowiedzieć się, czy grunt pozwala na wzniesienie budynku, czy też niezbędne będą jeszcze jakieś zabiegi? Należy powierzyć to geologowi, który po wykonaniu odpowiednich ekspertyz oceni celowość danej inwestycji. Jak jednak to wykona? Jak wyszukać specjalistę, który oferuje usługi geologiczne wysokiej jakości?

Na czym opierają się usługi geologiczne?

Początkowym etapem podczas usług geologicznych będzie zrobienie odwiertów. Pozwala to na wzięcie cząstek ziemi i wód znajdujących się pod ziemią oraz ich późniejsze przebadanie w odpowiednich warunkach. Wyniki takich badań sporo powiedzą o tym, czy ziemia umożliwia budowę budynku, czy też należy przeprowadzić jakieś prace. O tym, jak skonstruowana jest gleba na terenie mówią też rezultaty sondowania dynamicznego oraz statycznego, czyli ekspertyz wykonywanych z wykorzystaniem fachowego wyposażenia. Takie rezultaty muszą znaleźć się w wykonanej następnie opinii.

Któremu specjaliście powierzyć usługi geologiczne?

Powinniśmy jednak wiedzieć, że tego rodzaju badania muszą zostać wykonane tylko przez specjalistę posiadającego właściwe certyfikaty. Aby je otrzymać i mieć prawo świadczyć usługi geologiczne, należy skończyć studia wyższe, co znaczy, że korzystając z usług geologa mamy pewność, że usługi geologiczne dadzą odpowiednie rezultaty. Jeżeli poza tym istotna jest dla nas także kompleksowa obsługa i niedługie terminy, powinniśmy zwrócić się o poradę znajomych, którzy wcześniej zamawiali usługi geologiczne lub wyszukać komentarze poprzednich klientów na forach.