Prawidłowe spawanie światłowodów

Światłowody, czyli przezroczyste przewody przewodzące światło, to zaawansowane technicznie medium transmisyjne. Dzięki nim możemy cieszyć się dostępem do internetu. W jaki sposób wykonuje się usługę spawania światłowodów i dlaczego jest to tak istotne?

Spawanie światłowodu – wytrzymałe połączenia

Istnieją 2 sposoby spawania światłowodów. Pierwszy z nich to spawanie z wykorzystaniem szybkozłączek, które wykorzystywane jest w przypadku mniej wymagających połączeń. Natomiast bardziej trwałym rodzajem połączenia jest zespojenie światłowodu przy pomocy specjalnych urządzeń. Używane w tym celu spawarki światłowodowe nagrzewają końcówki włókna i zespalają je ze sobą. Żeby połączenie było stabilne przewód montuje w mufie. Niezwykle ważne jest przy tym dokonanie weryfikacji wykonania każdego spawu. W tym celu wykonywany jest specjalistyczny pomiar reflektometryczny. Jego zadaniem jest sprawdzenie parametrów sieci, określenie czy ma prawidłową przepustowość.

Spawanie światłowodów – znajdź konkretne źródło defektów światłowodu

Pomiar reflektometryczny weryfikuje reflektancję złączek, dzięki niemu można także wyszukać miejsce wystąpienia defektów światłowodu. Reflektometr pokazuje także rozkład tłumienia wzdłuż światłowodu (na ekranie lub w formie dokumentu). Poprawne złączenie światłowodów ma ogromne znaczenie i chroni przed utratą sygnału. Usługę spawania światłowodów przeprowadza się zarówno wewnątrz budynków, jak i na terenach otwartych, w nowych lub już istniejących przewodach. Wykonanie usługi najlepiej zlecić fachowcom specjalizującym się w sieciach teletechnicznych. Tylko wówczas będziemy pewni, że sieć jest zabezpieczona prawidłowo. W Małopolsce działa dużo podmiotów specjalizujących się w spawaniu światłowodów.