Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań, czyli praca montera budowy

Zgłoś się po poradę do montera budowy

Monter budowy to bardzo ważne stanowisko, bez którego nie mogą zacząć się prace budowlane. Na czym polega ta praca i jakie kwalifikacje należy posiadać, żeby ją wykonywać?

Monter budowy – rozporządzenia ministerstwa gospodarki

Praca montera budowy jest uregulowana konkretnymi aktami normatywnymi. Rozporządzenia Ministra Gospodarki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy robót budowlanych mówią o tym, że osoba obsługująca rusztowania musi uczestniczyć w odpowiednim szkoleniu z obsługi maszyn i zasad BHP, a także pomyślnie zaliczyć egzamin. Następnie otrzymuje się zaświadczenie oraz wpis do książki operatora. Warto zauważyć, że monterzy budowy są zobowiązani przez rozporządzenie ministra infrastruktury do używania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem. Także pomocnik montera musi uczestniczyć w szkoleniu, wykazywać się dobrym zdrowiem, nosić odzież ochronną i kask. Wszystko po to, żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo na terenie budowy.

Monter budowy – demontaż konstrukcji i konserwacja komponentów

Monter ustawia metalowe konstrukcje na budowie – to właśnie one ułatwiają przeprowadzenie wszelkich robót. Do obowiązków montera należy między innymi spawanie komponentów rusztowań stalowych, żelbetowych, zrobionych z drewna, zabezpieczanie antykorozyjne stalowych modułów, stosowanie się do instrukcji zamieszczonych w planie montażu, jak również demontaż konstrukcji i naprawianie wszystkich elementów. Rusztowania montuje się na zewnątrz i środku budynku, na mostach, kominach, więc praca ta narażona jest na wpływ czynników pogodowych. Prace wykonuje się na podstawie pisemnej instrukcji, dlatego niezwykle istotne jest, żeby osoba montująca konstrukcje posiadała stosowne uprawnienia. Ważne jest również doświadczenie. Chcesz mieć pewność, że konstrukcje są wykonane profesjonalnie? Zaufaj zewnętrznemu podmiotowi, który zatrudnia najlepszych specjalistów.

Nasza lokalizacja:
ABC Szalunki PHU Prata
ul. Skotnicka 272
30-394 Kraków

Mob.: +48 690 999 204
E-mail: [email protected]