Hydroizolacja – konieczne zabezpieczenie ścian przed zawilgoceniem

Skuteczne zabezpieczenie budynków przed niepożądanym działaniem wody jest ogromnie istotne. Nawet perfekcyjnie wykonany, mocny budynek, zbudowany z materiałów świetnej jakości, może ulec destrukcji wskutek działania wilgoci. Stanie się tak, kiedy zaniedba się obowiązek zrobienia hydroizolacji czy też przeprowadzi te prace nieodpowiednio albo z wykorzystaniem niskiej jakości materiałów.

Czemu hydroizolacja jest niezbędna?

Każdy budynek narażony jest na kontakt z wodą, nie tylko w przypadkach, gdy zbudowany jest na gruncie podmokłym. Woda szkodzi zaś wszelkim materiałom budowlanym (szczególnie cegłom glinianym) – rozpulchnia je, dewastuje tynki i sprawia, iż budynek nie tylko wygląda nieestetycznie przez zawilgocone mury, ale też ulega stopniowej destrukcji. Utrudnia to jego użytkowanie, a nierzadko wręcz, ze względu na wilgoć wewnątrz, czyni je niemożliwym do zamieszkania. Z oczywistych względów najmocniej zagrożone destrukcyjnym działaniem wody są fundamenty, które przecież stanowią o stabilności budynku, dlatego ich zabezpieczenie ma szczególne znaczenie. Co więcej, zawilgocone fundamenty mają wpływ na gorszą termoizolację. Negatywny wpływ wilgoci i wynikające z tego konsekwencje istotnie obniżają też wartość obiektu, korzystniej zatem ochronić się przed taką sytuacją, wykonując dobrą hydroizolację.

Hydroizolacja trwała i wytrzymała

Do zabezpieczania budynków przed kontaktem z wodą stosuje się rozmaite techniki oraz materiały, zawsze jednak, kiedy chce się trwałości i skutecznej ochrony, należy postawić na materiały najlepszej jakości, oferowane przez renomowanych producentów. W przeciwnym razie po krótkim okresie potrzebna może być wymiana izolacji, jej naprawa czy uszczelnienie, co jest kosztowne i wymaga obszernych prac remontowych.
Jeśli chodzi o typy hydroizolacji, to wykonuje się hydroizolację poziomą oraz pionową. Pozioma zabezpiecza przed wchłanianiem wody przez ściany fundamentów, pionowa natomiast chroni obiekt przed wilgocią z zewnątrz.