Geodeta

Geodezja trudni się opisywaniem wielkości oraz kształtu globu ziemskiego, a także wyznaczaniem wysokości i lokalizacji punktów na powierzchni ziemi. Wyniki pomiarów geodezyjnych przedstawia się najczęściej w postaci map. Zależnie od przyjętej skali, umieszcza się na nich szczegóły wysokościowe i sytuacyjne danej powierzchni. Odpowiednio opracowane stanowią materiał wysokościowy do wszelkiego rodzaju prac inwestycyjnych w komunikacji, budownictwa mieszkaniowego, górnictwa, jak też właściwego gospodarowania terenami wiejskimi.

Na czym polega praca geodety?

W swojej pracy, geodeta zajmuje się m.in.: kompleksową geodezyjną obsługą inwestycji, tworzeniem map do celów projektowych, wytyczeniem sieci uzbrojenia terenu, a także pomiarami powierzchni lokali. Poza tym trudni się także przeprowadzaniem pomiarów podstawowych, tworzeniem uporządkowanej organizacji terenów rolnych i leśnych, czy przenoszeniem na mapę bieżących informacji o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów.