Badania gruntu – krótka charakterystyka

Niezależnie od tego, czy budujemy dom jednorodzinny, czy jesteśmy inwestorem, który planuje rozpocząć wznoszenie niemałego osiedla mieszkaniowego, nie możemy zapomnieć o przydatnych podczas budowy pracach. Na uwagę zasługują m. in. badania gruntu. Po co prowadzi się badania gruntu? Jakie prace wchodzą w ich zakres?

Badania gruntu – co się pod nimi kryje?

Badania gruntu to rodzaj usług geologicznych, które wykonuje się tak podczas planowania inwestycji budowlanej, jak i w czasie jej trwania. Stawiają sobie za cel identyfikacja właściwości gruntowo-wodnych obszaru, na którym ma zostać wzniesiony obiekt budowlany. Dzięki temu śmiało można rozpocząć budowę w danym punkcie. Nie trzeba wtedy obawiać się, że wybudowany dom runie, bo parametry gruntowo–wodne były nieodpowiednie. Odpowiednio wykonane badania gruntowe pomagają poznać rozkład warstw gruntu, a także jego uwarunkowania hydrogeologiczne. Umożliwiają również określenie własności fizycznych i mechanicznych terenu, na którym mają być prowadzone prace budowlane.

Badania gruntu – jakie czynności wykonuje się w ich trakcie?

Badania gruntu to szereg złożonych czynności, które mogą wykonywać wyłącznie bardzo doświadczone osoby o ściśle określonych kwalifikacjach. Zazwyczaj inicjowane są wierceniem geologicznym oraz sondowaniem geologicznym. W dalszej kolejności wykonywane są też badania laboratoryjne gleby. Końcowym etapem badań geologicznych jest zawsze opracowanie dokumentacji na podstawie uzyskanych wyników badań. Chcąc wykonać badania geologiczne przed rozpoczęciem inwestycji bądź już w podczas jej trakcie, trzeba zlecić je wykwalifikowanym geologom, który mają ściśle określone pozwolenia. Tylko wtedy można mieć pewność, że prace będą odpowiednio przeprowadzone, a otrzymane wyniki są zgodne ze stanem faktycznym. Na szczęście, aktualnie odszukanie przedsiębiorstw wykonujących badania geologiczne, nie jest trudne. Część z nich to firmy o doskonałej opinii.