Badania geologiczne a prace budowlane

Prowadzone współcześnie badania geologiczne wykorzystują nowoczesny sprzęt, który pozwala na precyzyjną weryfikację stanu gleby. Jakie czynności przeprowadza się podczas tego typu czynności i komu najlepiej je zlecić?

Badania geologiczne – dokumentacje badań podłoża gruntowego

Badania geologiczne wykonywane są w celu pozyskania dokładnych informacji dotyczących składu gruntu. Do najważniejszych czynności, jakie realizują specjaliści należą m.in. badania laboratoryjne gruntów, sondowanie statyczne, pobór próbek gruntu, określenie układu warstw podłoża. Precyzyjne ustalenie warunków gruntowych jest nieodzownym elementem przed rozpoczęciem budowy. Bez starannej weryfikacji gruntów budynkom może grozić pękanie stropów, a nawet katastrofa budowlana. Podmioty zajmujące się badaniami gruntów przygotowują wiele ważnych dokumentów, takich jak dokumentacje geologiczno-inżynierskie, dokumentacje hydrogeologiczną, przeprowadzają ekspertyzy o stanie środowiska. W zakresie ich działania są też badania dotyczące geologii górniczej – wykonywanie badań elektrooporowych, przygotowywanie dokumentacji złóż, poszukiwanie surowców.

Badania geologiczne – stożki sejsmiczne i sondy DPL

Procedury związane z analizą składu gruntów wykonuje się za pomocą różnych urządzeń. Profesjonalny sprzęt wiertniczy pobiera próbki do wnikliwych badań laboratoryjnych. Firmy wykorzystują zarówno podstawowy sprzęt, jak i bardzo zaawansowane technologicznie urządzenia, które przeprowadzają wiercenia nawet 50 metrów wgłąb ziemi. Należą do nich sondy krzyżakowe, dylatometr Marchettiego. W pracy stosuje się różne metody, m. in. sondowania CPTu, BAT bądź dynamiczne. Z ich pomocą można określić stopień plastyczności czy ściśliwość gruntu. Chcesz przeprowadzić badanie geologiczne? Zdaj się na specjalistyczne przedsiębiorstwa, mające stosowne uprawnienia.