Z mobbingiem można walczyć! Zasięgnij porady prawnej

Każdy zatrudniony człowiek, niezależnie od swojej statusu czy też przydziału czynności w miejscu zatrudnienia, może brać udział w zdarzeniu, w którym zajdzie poważne nieporozumienie z pracodawcą. Przeważnie problemy tego typu można zakończyć w prosty sposób, a po kilku miesiącach stają się zupełnie zapomniane. Występują jednak wyjątki od tej zasady. Czasami sprawa trafia do sądu, a czasami błahe nieporozumienie na linii
pracodawca-zatrudniony zamienia się w nękanie w pracy, znane jako mobbing.

Co to jest mobbing?

Mobbing jest prześladowaniem pracownika przez jego zwierzchnika podczas trwania pracy. Zwykle efektami mobbingu są: poniżenie, ośmieszenie, całkowite odizolowanie lub osamotnienie wśród współpracowników, zaniżona samoocena ofiary, zmieniająca się aż w stany depresyjne. Do metod stosowanych przez prześladowcę zaliczają się: grożenie błyskawicznym wydaleniem z pracy, krytyka bez powodu, obraźliwe gesty, sarkazm, nieodpowiednie żarty, czy nawet przemoc fizyczna względem pracownika i inne. Porady prawne na telefon, lub przez internet są idealnym rozwiązaniem w przypadku podejrzenia bycia ofiarą mobbingu.

Co zrobić z problemem mobbingu?

Aby zakończyć problem mobbingu, najlepiej skorzystać z porady prawnej. Można to zrobić na przykład poprzez internet czy telefon. Otrzymujemy w ten sposób nieocenioną pomoc wymaganą do jak najszybszego rozwiązania problemu. Będąc użytkownikiem tego rozwiązania oszczędzamy na czasie, a równocześnie otrzymujemy dostęp do mnóstwa wykwalifikowanych prawników nie wychodząc przy tym z domu.

Nasza lokalizacja:
Uważaj.pl sp. z o.o.
ul. Traktorowa 126
91-204 Łódź

Tel.: 22 490 88 99
E-mail: [email protected]