Prawo podatkowe – Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie

Kancelaria Szczepańska Chwała w Krakowie świadczy pomoc i obsługę prawną przedsiębiorstw w dziedzinie przepisów podatkowych i Prawa pracy. Z proponowanej oferty skorzystać mogą zarówno osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz jednostki samorządu terytorialnego, jak i pozostałe podmioty nieposiadające osobowości prawnej, jak np. firmy prowadzone w ramach spółki.

Doradztwo podatkowe w Krakowie

W ramach tych usług krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy między innymi:
– wsparcie w sytuacji zapowiedzianej kontroli Urzędu Skarbowego,
– ustne lub pisemne konsultacje w dziedzinie prawa podatkowego,
– doradztwo i pomoc prawną w opracowaniu i opiniowaniu umów,
– prowadzenie spraw związanych z windykacją,
– doradztwo w zakresie obsługi spółek, jak również ich zakładania,
– reprezentowanie firm przed sądami wszystkich instancji.

Prawo pracy – konsultacje prawne Kraków

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała specjalizuje się także w Prawie pracy. Oferuje pomoc i konsultacje w zakresie:
– sporządzania i rozwiązywania umów,
– zobowiązań wynikających z Kodeksu Pracy po stronie pracodawcy i pracowników,
– czasu pracy, w tym także urlopów pracowników,
– systemu wynagradzania pracowników,
– przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
– spraw związanych z naruszeniem praw pracowniczych,
– sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
– przedawnienia roszczeń.